Czym się zajmujemy

Specjalizujemy się w doradztwie prawnymi i podatkowym

Doradztwo prawne

dla przedsiębiorstw

Doradztwo w zakresie:

 • prawa cywilnego, w tym:
  • pomoc w przygotowywaniu umów oraz weryfikacja umów zawieranych z kontrahentami,
  • opracowywanie opinii prawnych, konsultacje, porady w zakresie bieżących problemów prawnych,
  • sporządzanie pozwów i reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi;
 • prawa gospodarczego i handlowego,w tym:
  • pomoc w doborze dogodnej dla klienta formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej i rejestracji podmiotów w odpowiednich rejestrach,
  • doradztwo i obsługa prawna przedsiębiorstw przy przejęciach i przekształceniach,
  • pomoc w bieżących sprawach przedsiębiorstw, negocjowaniu kontraktów i reprezentacja w sporach wynikłych na tle realizowanych kontraktów;
 • własności intelektualnej i prawa autorskiego;
  • pomoc w sporządzaniu i opiniowanie umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz udzielenia licencji,
  • bieżące doradztwo i pomoc w zakresie ochrony tych praw,
 • prawa administracyjnego, w tym:
  • doradztwo i pomoc w przygotowywaniu różnego rodzaju wniosków do organów administracyjnych,
  • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi;
 • prawa sportowego, w tym:
  • udzielanie porad prawnych dotyczących zmian klubowych,
  • pomoc w bieżących sprawach dotyczących umów sponsorskich.

Doradztwo podatkowe

dla przedsiębiorstw
 • rozwiązywanie bieżących problemów i wątpliwości powstających na tle ustaw
  o podatkach dochodowych,
 • doradztwo podatkowe w zakresie problematyki związanej z zastosowaniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,
 • doradztwo i pomoc w zakresie zastosowania przepisów pozostałych ustaw podatkowych, w tym podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, jak i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 • doradztwo w zakresie zastosowania optymalnych rozwiązań i pomoc w zarządzaniu podatkami w firmie,
 • wsparcie dla firm realizujących kontrakty poza granicami Polski, w zastosowaniu regulacji wynikających z międzynarodowego prawa podatkowego, w tym umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz podatku u źródła,
 • reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,
 • pomoc w sporządzaniu skarg od decyzji organów podatkowych, wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • doradztwo w zakresie cen transferowych i pomoc w sporządzaniu dokumentacji podatkowych (local file, analizy porównywalności transakcji (tzw. benchmarkingi), master file).

Ceny transferowe

 • przygotowywanie dokumentacji dla transakcji między podmiotami powiązanymi zgodnie z przepisami ustaw podatkowych,
 • pomoc w weryfikacji zgodności warunków transakcji z przepisami dotyczącymi cen transferowych,
 • przygotowanie analizy porównawczej dla stosowanych cen transferowych (tzw. benchmarking),
 • pomoc w postępowaniach wszczętych w związku z doszacowaniem przychodów,
 • doradztwo i pomoc w sporządzaniu  wniosków o wydanie porozumienia cenowego APA.

Szkolenia z zakresu prawa i podatków

Organizujemy szkolenia mające na celu poszerzenie, lub usystematyzowanie wiedzy z zakresu istotnych kwestii prawnych oraz podatkowych, z którymi każdy przedsiębiorca spotyka się w ramach prowadzonej działalności. Szkolenia przygotowywane są indywidualnie dla każdego klienta, w zależności od jego potrzeb.

Stały kontakt telefoniczny i e-mailowy

spotkania w dogodnych terminach w siedzibie klienta