Efektywne rozwiązywanie problemów

wsparcie prawne i podatkowe w zakresie planowania inwestycji i podejmowanych działań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw

 

  • identyfikowanie problemów związanych z prawidłowym dostosowaniem procedur obowiązujących w firmach do obowiązujących przepisów prawa,
  • pomoc w znalezieniu rozwiązań, dostosowanych do konkretnych sytuacji i potrzeb przedsiębiorstwa niezależnie od branży, w której działa,
  • wsparcie dla firm w zakresie działań związanych z restrukturyzacją działalności gospodarczej oraz planowaniem inwestycyjnym,
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych i podatkowych powstających w związku z  prowadzoną działalnością.