Bieżące doradztwo prawne

profesjonalna obsługa prawna przedsiębiorstw

Doradztwo prawne

dla przedsiębiorstw

Doradztwo w zakresie:

 • prawa cywilnego, w tym:
  • pomoc w przygotowywaniu umów oraz weryfikacja umów zawieranych z kontrahentami,
  • opracowywanie opinii prawnych, konsultacje, porady w zakresie bieżących problemów prawnych,
  • sporządzanie pozwów i reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi;
 • prawa gospodarczego i handlowego,w tym:
  • pomoc w doborze dogodnej dla klienta formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej i rejestracji podmiotów w odpowiednich rejestrach,
  • doradztwo i obsługa prawna przedsiębiorstw przy przejęciach i przekształceniach,
  • pomoc w bieżących sprawach przedsiębiorstw, negocjowaniu kontraktów i reprezentacja w sporach wynikłych na tle realizowanych kontraktów;
 • własności intelektualnej i prawa autorskiego;
  • pomoc w sporządzaniu i opiniowanie umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz udzielenia licencji,
  • bieżące doradztwo i pomoc w zakresie ochrony tych praw,
 • prawa administracyjnego, w tym:
  • doradztwo i pomoc w przygotowywaniu różnego rodzaju wniosków do organów administracyjnych,
  • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi;
 • prawa sportowego, w tym:
  • udzielanie porad prawnych dotyczących zmian klubowych,
  • pomoc w bieżących sprawach dotyczących umów sponsorskich.