Bieżące doradztwo podatkowe

pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów z zakresu prawa podatkowego

Doradztwo podatkowe

dla przedsiębiorstw
  • rozwiązywanie bieżących problemów i wątpliwości powstających na tle ustaw
    o podatkach dochodowych,
  • doradztwo podatkowe w zakresie problematyki związanej z zastosowaniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,
  • doradztwo i pomoc w zakresie zastosowania przepisów pozostałych ustaw podatkowych, w tym podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, jak i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  • doradztwo w zakresie zastosowania optymalnych rozwiązań i pomoc w zarządzaniu podatkami w firmie,
  • wsparcie dla firm realizujących kontrakty poza granicami Polski, w zastosowaniu regulacji wynikających z międzynarodowego prawa podatkowego, w tym umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz podatku u źródła,
  • reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,
  • pomoc w sporządzaniu skarg od decyzji organów podatkowych, wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • doradztwo w zakresie cen transferowych i pomoc w sporządzaniu dokumentacji podatkowych (local file, analizy porównywalności transakcji (tzw. benchmarkingi), master file).