Ceny transferowe

profesjonalna pomoc w zakresie przygotowywania dokumentacji podatkowych i analiz porównawczych (benchmarking)

 

  • przygotowywanie dokumentacji dla transakcji między podmiotami powiązanymi zgodnie z przepisami ustaw podatkowych,
  • pomoc w weryfikacji zgodności warunków transakcji z przepisami dotyczącymi cen transferowych,
  • przygotowanie analizy porównawczej dla stosowanych cen transferowych (tzw. benchmarking),
  • pomoc w postępowaniach wszczętych w związku z doszacowaniem przychodów,
  • doradztwo i pomoc w sporządzaniu  wniosków o wydanie porozumienia cenowego APA.